קטגורית ארכיון: חוות דעת גרפולוגית לבית המשפט

זיוף מסמכים וחתימה: יעוץ אבחון וחוות דעת גרפולוגית 

חוות דעת גרפולוגית לבית המשפט מאפשרת למפות את החתימה, לקטלג אותה, כשהיא משרטטת את המוטיבים הדומיננטים של החותם. על מנת להגיש חוות דעת גרפולוגית מקצועית יש להוכיח מעל צל של ספק, 80 אחוז ומעלה, שהחתימה על הצ'ק או על המסמך אינה שלו וכי יש חשד מעל לסביר שמישהו מעל באמון שלו. אין הבדל אם מדובר בזיוף חתימה על תצהיר או זיוף חתימה על צ'ק. לעיתים מדובר בהגשת מסמך מזוייף לבית המשפט.

האמצעים שהגרפולוג נעזר

האמצעים שהגרפולוג נעזר אלו קצב החתימה, זרימת החתימה וכתב היד, חתימות מקור אל מול חתימות שנויות במחלוקת.

למעשה יש להראות שני דברים לבית המשפט

הראשון, שהחתימה אינה שלו ואינה תואמת את דמותו והשני, איזה רווח או הפסד נגרם לחותם בגין אותה חתימה.