דרך הקבלה

דרך הקבלה: צמצום, שבירת כלים, פרצופים, עולמות

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. מאחר והארץ היתה תהו ובהו, אלו מידות שיש לתקנם ולצמצמם, הרי נדרשו ז' מלכים – מלכי אדום, להשבר וליפול אל עמקי הקליפות על מנת שהמלך השמיני – הדר, יחזיר עטרה ליושנה.

א. סוד הצמצום

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. מאחר והארץ היתה תהו ובהו, אלו מידות שיש לתקנם ולצמצמם, הרי נדרשו ז' מלכים – מלכי אדום, להשבר וליפול אל עמקי הקליפות על מנת שהמלך השמיני – הדר, יחזיר עטרה ליושנה.

השפע הקיים בעולמות האין סוף נצרך היה לשנות מטבעו על מנת שנוכל, אנו בני האדם, לחיות בצלו. לשם כך הבורא שם מסכים וחוצצים על מנת שנוכל לראות את עולמינו 'הפוך'.

'הפוך' זו מידת אדם בדומה לתמונה הנשקפת מעינינו ובדומה למח ימני האחראי על צד שמאל.

הפוך בגימטריה האות אל"ף והיא א'-ד"ם המחבר בינו לעולמות שמעליו ולעולמות שמתחתיו.

צמצום בבחינת אדם בוגר המבקש להסביר לבנו הצעיר עניינים ארציים. נדרש הוא להעביר ולהפשיט מעוצמת הרגשות, ועל דרך משלים, את מחשבותיו ודעותיו על מנת שהצעיר יעמוד על כוונותיו.

ב. שבירת הכלים

נאמר כתר חכמה ובינה הנקראים ג"ר (ג"ר מוחין) באים ממקום סתום. אלו בעלי כושר קליטה שלא נפגמה ולכן יכלו להתמודד עם צרכי השעה העליונים. כתר משפיע על אבא חכמה המשפיע על אמא בינה. אלו בעוצמה רבה מעבירים את תוכנם אל ספירת הדעת שנושאת את דגל ו"ק (ששת הספירות התחתונות) הנשלטות על ספירת היסוד המאצילה על הספירה השביעית, ספירת המלכות. ספירת המלכות בבחינת הלבנה המקבלת אורה ואין לה מאורה.

שבירת הכלים הינה במובן התבטלות בפני בורא עולם על שנתן בנו את הכח לשנות את חיינו על ידי תיקון מידותינו.

נאמר "כל עכבה לטובה" והכל בא ממקור עליון המניע את גלגלי העולם.

הטוב הוא אינו ההפך מרע אלא העדר טוב. במשמעות שבירת הכלים נתערבבו הטוב והרע עד למקום שבו יש להעלות את הטוב למקומו הגבוה. הדבר כמובן דורש מחיר ואדם נעלה במידותיו יכול להוכיח שיש כדאיות בבחינת, תיקון הכלי השבור ואיחוי לו.

ג. פרצופים

אריך אנפין נושא את דגל כתר. אבא נושא את דגל חכמה. אמא נושאת את דגל בינה (לאה אימנו). ו"ק אחרת ששת הספירות התחתונות יחשבו לזעיר אנפין. והנוקבא המקבלת את שפעה מהיסוד היא ספירת המלכות (היא רחל אימנו).

כל פרצוף הוא בבחינת משאלות לב של האדם המבקש לו להתעלות מעל החומר.

בהשאלה, אדם עשיר שיש לו מיליון דולר, שני, 10 מיליון דולר, שלישי 100 מיליון דולר ורביעי שיש לו 100 מיליארד דולר. ישנו שלב שהאדם נמצא מעל החומר. הרי הוא מבקש לשנות אולי סדרי בראשית. מבקש אולי לתרום לעולם. מבקש להשפיע על מחשבות אדם. מי שמקבל זכויות כאלה נמצא ראוי לשאת בעוצמות כלכליות.

ד. עולמות

אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. מעצם היותו אדם עלי אדמות כבר נולד בו חטא שיש לתקנו. חשבו מגנט. כשהוא שלם אין קלקול בו. אם נשבור אותו וננסה לאחדו במקומו יסרב ויתהפך. אם נקרבו נגד רצונו יצרח ויבקש לאזן את מקומו על ירידה למצב של רגלים (כלומר חציו האחד יבלוט מעלה וחציו השני יבלוט מטה). אם נפוך את צדדיו יתאחד בשלמותו (הרי זכר ונקבה מתייחדים להם).

בכל שלב ישנה האצלה של שפע ואורות ניצוצין על מנת להחיש את חייו של האדם תחת התוכנית האלהית. ככל שהירידה אל העולמות התחתונים מתרחשת הרע תופס את מקומו ביתר שאת. הרע בבחינת קליפה שקדמה לפרי.

האדם שהסובב אותו בבחינת מלבושים מהעלומות התחתונים שדין ורוחין ואלו שמעליהם מלאכים ושרפים יכולים להיטיב עם האדם ויכולים להרע לו.

האדם ברוב תבונתו צריך להבין שחיי הרגע הם הבל למציאות ומחשבה הבנויה על יסוד "אשרי האיש השותה ממעין מים צלולים" יביא אותו לצלילות מחשבה ולאושר עילאי.

ה. הקשר בין הפרצופים ונשמת האדם

הספירות חוברות לנר"ן-ח"י אלו נפש רוח נשמה חיה ויחידה. כל עולם בבחינת תא חיים בגופינו מכיל בעצם את כל מערכות החיים. אלא מה בתהליך החילוק מוצא את עצמו פועל תחת מטריה מסויימת ולו תפקיד מוגדר. מדהים לחשוב איזו תבונה אלהית מעניקה חיים לאותו איבר שידע לנהוג בחכמה במה שזכה לעמוד בראשו.

כך האדם הפרט העומד בראש פירימידה האחראית על משפחה ועל מחלקה ולבסוף על עיר וארץ. נדרש האדם להתגבר על הפיתויים ועל היצרים ועל המחשבות והאגו על מנת לקדם באמת את מה שהלב העליון מבקש.

נוטה האדם למצוץ את לשד העורק הראשי מבלי להתחשב בתוצאות ההרסניות שיהיו מנת חלקם של הדור שבא אחריו. אדם שהוא חסר סבלנות בעצם יונק את כוחו מהעולמות התחתונים שאלו יביאו את המקום לנקודת רעב.

אשרי האיש, יוסף, שידע לעמוד בראש עולם ולספק מזון לכל בר וחברו להם כוחות משל נר"ן-ח"י שידעו להמצא מאוזנים בכחם.

קבלה לילדים: 

בראשית ברא אלהים את השפע והועיד אותו על הארץ. והארץ לא יכלה לקבל את השפע והחלה לחטוא. הטבע הפועל בסנכרון מושלם מקיים את חלקו בנאמנות ובדייקנות. כך בכל פעם שהעולם אינו מאוזן נדרש לו מכה קלה בכף על מנת לישרו.

הטבע, היקום והאדם חיים זה לצד זה כאשר התורה, על כל המקרא נכתבה במקורה כיסוד דנ"א של האדם. כשלכל אות יש מספר והכל חייב להמצא באיזון. ראו גאות ושפל – הגימטריה של המילים היא אחת, 4100, ואין דבר יפה יותר להבין שהפכים אלו מאוזנים. גם פעמון וצלצול הם מאוזנים בבחינת תוכנם (בגימטריה 2466).

מתקיימת כאן חלוקה כשהכל מבקש להצביע על סיבה ומסובב. מופע החיים לא מתחיל לפי סדר וגם החזק לא ישלוט לעד. קיים סדר והוא לא טיפוסי לסדר כפי שהאדם מארגן אותו. קחו לדוגמא את האריה, הוא הורג את הגורים שאינם שלו על מנת לגרום ללביאה להתייחם. פשוט אין להם ברזומה – תכונת אימוץ.

1. גימטריה.

2. השלמות.

3. תזוזת אותיות.

4. צפונות התנ"ך.

5. סוד האותיות והמספרים.

6. הסודות בתוך הסיפורים התמימים.

7. סימני היכר ייחודים ליהודים, לעם ישראל.

8. הקשר היהודי.

9. באו בזוגות.

מחשבה מחודשת:

1. קבלה הינה ראשית היכולת לקבל. כלומר, לא כל מי ששואל שאלה מסוגל לקבל את התשובה שהיא לא מקובלת עליו. כך האותיות מקבלות ערכים מספרים וההיפך.

מספרים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

יחידות:   א ב ג ד ה ו ז ח ט

עשרות:   י כ ל מ נ ס ע פ צ

מאות:     ק ר ש ת

חשבו את שוויה של האות א – 1, ל– 30, פ– 80, ש – 300.

2. אם נחבר לב עם בריאות נקבל את המילה 'לבריאות'. אם נפרק את המילה 'לבן' נקבל 'לב של בן'. ואם נאחד את המילה 'אבן' נזכה ל-אב ובן.

3. "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד". ראו מה נמצא בצירוף "ות-הר ות-לד" – נתקבל את המילה תורה.

4. עבר הווה ועתיד מאוחדים בקובץ אחד של החיים. אחוזים זה בזה לא נפרדים. עשויים מקשה אחת.

5. כל האותיות והמספרים בתנ"ך משולים לתא אחד בגופנו המכיל את היקום כולו. כמה החיים יכולים להקרא מדהימים ומפתיעים. כל יום שאנו חיים נקרא נס ולידה אף נקראת פלא. הכל בחזקת 'פלאי הטבע'.

6. קין רב עם הבל משום שקנא לו באות א' היא אות האלהים.

קין-א-הבל

אם תחברו את הזיווגים תקבלו: קינא, קינאה, לב, הבל של פה, אהבל, אהב, נאהב, קיל(להרוג באנגלית), נבל.

יוצא שכל סיפור קין והבל כמו כל ריב וויכוח עם אחרים הוא תמיד על אות!!!

7. אם נאחד את משה עם אהרן נקבל בגימטריה 'אדם ראשון'. כל שם מחביא את שם האלהים בתוכו. משה, אחרת 'השם'. אברהם, אחרת 'הבראם'. ישראל, אחרת 'ישר-אל'.

8. 'בית המקדש' הוא נס ודגל העם. ערכו 861. ארון הקדש משמש את האור בפנימיותו של העם. ישראל קשורים לירושלם ואין אחרת. כולם מאוחדים זה בזה ויש לזכור ששום זמן אינו נמצא מעליהם.

מאחר ועץ החיים ועץ הדעת רשומים בד.נ.א של האדם, הוא התא, אזי זכרו שהכל שקוף לפני האלהים.

חיי האדם בדומה לזכר ונקבה מוכתבים על בסיס קליפה ותוך, רע וטוב, שחור ולבן, פנים וחוץ.

9. כל הרשעים והטובים הכתובים בתנ"ך כולם מעשי ידי האלהים. זה מול זה בראם, זה לצד זה. זכר ונקבה בראם. מכאן לכל אחד תפקיד מוגדר ומיועד. אדם עם יצר טוב מבין במודע את מעשיו ופועל לשפר אותם כמיטב יכולותיו. ויש אדם העשוי לשגות או לחטוא עם מישהו היקר לו, והוא לא ידע. הרע, לעומתם, ממלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר, שואף לשלמות. זה שלם או תמות.

מ"ב השם המפורש: 

אנא בכח גדלת ימינך תתיר צרורה – אב"ג ית"ץ

פירוש: שכל המקטרגים ימנעו מדרכם. וינפץ וישבר את לוחות הברית לרסיסי הנשמה.

קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא – קר"ע שט"ן

פירוש: בשם האלהים תבוא הברכה. ויטחן עגל המסכה עד דק דק.

נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם – נג"ד יכ"ש

פירוש: כי לנחש המלחשש מקליפת הטומאה לא יוכל להכיש. חומר אנטי ארס ימנע הרעל להשפיע.

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם – בט"ר צת"ג

פירוש: בצדק ובאמונה, בדרך בבטחה ימצא המציל. דור דור ודרכו. יזוכו אלו המזוכים.

חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך – חק"ב טנ"ע

פירוש: פירות עמל בזכותם יגנו על האדם לא ינום ולא ישן שומר ישראל.

יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדשתך – יג"ל פז"ק

פירוש: זכור חסדי עבדך בשמחה ובגיל משום דרכם הנכונה מבניך הנם.

שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות – שק"ו צי"ת

פירוש: מכפרים על עוונות על שלשים ועל רבעים דרוש בשלומם. שומרים על הגחלת ואת הניצוצות מעבירים הלאה.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *