קטגורית ארכיון: קורס נומרולוגיה קבלית

קורס נומרולוגיה קבלית

הצטרפו אלי לקורס נומרולוגיה קבלית, עשיר בחכמה, יחודי בתחומו.

מהו תאריך עברי ומהו תאריך לועזי?
לפי הספירה היהודית לבריאת עולם סופרים את ראשי החודשים לפי שנה מעוברת ושנה רגילה. תאריך עברי הוא פרי לקליפה הנקראת תאריך לועזי ושניהם חשובים כאחד. זה בלעדי זה לא יכולים להתקיים.
'תאריך עברי' בחילוף אותיות 'בריאת ערכי' מחמם את המנועים משום שהגימטריה של 'תאריך עברי' 913 הרי 'בראשית' לשון "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". כמה עוצמה יש בדברים. כמו מיום שאדם נולד עולם שלם נברא עבורו ולכבודו.

עולם שלם נברא עבור האדם והוא יכול לברוא את עצמו מבראשית, לשנות ולהשתנות משנה לשנה. לחדש ולהתחדש מחודש לחדש. זהו סוד חידוש הפנימיות וההשפעה שלומדים מהלבנה.